Sunday, November 27, 2016

Kulupa Pada Janji

Syurga merupakan tempat segala kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi dan menjadi dambaan setiap manusia yang hidup di dunia Jika ditanyakan kepada semua manusia, “Apakah yang mereka keinginkan setelah meninggal dunia ? , Pasti jawapan yang sama, “ Ingin ke syurga”.
Logiknya jawapan ini ada disebabkan bahawa semua jiwa manusia mengakui “fitrahnya” sebagai makhluk ciptaan Allah. Sebenarnya fitrah